SERMAYE ARTIRIMI – AZALTIMI HABERLERİ

ICUGS:

Lider Sermayedarımız Mustafa Mümtaz Özkaya’dan 7.500.000.- (Yedimilyonbeşyüzbin)TL daha sermaye avansı alınmış olup Alınan Sermaye avansı toplamı 36.000.000.- TL na yükselmiştir.

CANTE:

31.07.2023 tarihli özel durum açıklamamıza müteakip olarak Sermaye Piyasası Kurulu VII- 128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 13 üncü maddesinde belirtilen “Tahsisli Satış” yöntemi ile sermayenin nakden artırılmasına ilişkin karar çerçevesinde, düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 08.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuru yapılmıştır.

HLGYO:

08.08.2023 tarihinde saat 14:00’de yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar gereğince; 2022 yılı karından, %5 oranında 4.426.516,50 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 75.000.000.-TL’nin bedelsiz hisse senedi olarak (1.213.356,113 TL tutarında A Grubu ve 73.786.643,887 TL tutarında B Grubu) dağıtılmasına istinaden;

– Çıkarılmış sermayenin, 7.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %4,77707 oranında artırılarak 1.570.000.000.-TL’den 1.645.000.000.-TL’ye çıkarılmasına,

– Artırıma konu olan bedelsiz hisse senetlerinin, dağıtım tarihindeki mevcut pay sahiplerine, Şirketimiz sermayesine iştirakleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına,

– Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu’na izin başvurusunda bulunulması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir