YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Merkez Bankası’ndan KKM kararı

TCMB aldığı karar ile Kur Korumalı Mevduat hesaplarının normal mevduat hesaplarına çevrilme sürecini bankalara vermiş oldu. Buna göre Döviz mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranlarında artırıma gidildi. 1 aya kadar vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık 29%, 3-6 ay ve 1 yıla kadarki hesaplarda 25%, 1 yıldan uzun vadeler için 19% oldu.

Bankaların bu süreçte KKM hesaplarını standart TL mevduat hesaplarına çevirmesi de gerekecek. Çünkü bu konuda hedefleri tutturamayanlar için ek menkul kıymet tesisi zorunlu hale getirilecek.

ŞİRKET HABERLERİ

THYAO:

14.07.2023 tarihli duyurumuzda Ortaklığımızın havacılık sektöründeki tecrübesi, küresel gücü ve satış kanallarından geçen işlem hacmini göz önüne alarak mevcut potansiyelinin değer yaratan bir iş modeline dönüştürülmesi amacıyla elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu kurulması ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde lisanslama süreçlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu kapsamda Ortaklığımızın %100 iştiraki olacak şekilde “THY Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi”nin kuruluşu 18.08.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmıştır.

ENERY:

Enerya Enerji A.Ş.’nin (Şirket) sermayesini temsil eden 145.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 39.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 23/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 88,76 TL/pay baz fiyat, “ENERY.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

ENSRI:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.08.2023 tarihinde kamuoyuna açıklamış olduğu ‘yeni yatırımların öncelikli olarak yurtiçinde yapılması’na ilişkin kararı doğrultusunda; Bünyesinde bulunan Mardin İlindeki un fabrikasının, un üretim faaliyetlerini odaklanmış bir yapı içinde ticari ve ar-ge faaliyetlerinin üretim tesislerimizin bulunduğu yerden yönetilmesi maksadıyla ‘Ensari Un Sanayi Ticaret A.Ş.’ ünvanı ile şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak şirket bünyesinde toplanılması Ve Şirketimizin ambalaj üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü ambalaj üretim işletmesinin tüm makine ve teçhizatları ile birlikte ‘Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.’ ünvanı ile şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak şirket bünyesinde toplanılması Kararı almıştır. Karar çerçevesinde söz konusu işlemlerin ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanarak başvuruların ivedilikle yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Nuri Ensari yetkilendirilmiştir.

RUBNS:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpek Rubenis Holding A.Ş. adında 500 milyon TL sermayeli bir şirket kuruluşu ile ilgili Ticaret Bakanlığı’na başvuru sürecini başlatmıştır. Şirketin esas amacı kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak, bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai, ve mali girişimlerde bulunmaktır. Kurulacak Holding’in Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

CEOEM:

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen 30 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara Etimesgut Havalimanı’nda ve 27 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde Çiğli Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan; Ankara ve İzmir’ de düzenlenecek Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin koordinasyon ve destek hizmetleri Şirketimiz tarafından verilecek olup, bu kapsamda 15.600.000TL cironun gerçekleşmesi beklenmektedir.

MARKA:

Şirketimiz Bağlı Ortaklığı Endeğer Medya Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de ortaklığı bulunan Okan Toprakçı ve Ferhan Aral’a ait olan paylar şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. tarafından nominal değer üzerinden satın alınarak, Marka Yatırım Holding A.Ş.’nin Endeğer Medya Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş’ deki pay oranı %100 ‘e ulaşmıştır.

CWENE:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 18 Ağustos 2023 tarihinde; Şirketimizin, fotovoltaik (FV) güneş modülleri, hücre üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, fotovoltaik (FV) güneş modülleri üretilmesi vb. amaçlarla faaliyet gösterecek CW Solar Cell Enerji A.Ş. unvanlı, 500.000,00-TL (BeşyüzbinTürkLirası) sermaye ile yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine %100 oranında sermaye payı ile iştirak edilerek tüzel kişi ortak olunmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda şirket kuruluşu için gerekli işlemler başlatılmıştır.

PAY ALIM ve SATIM HABERLERİ

VERTU:

18.08.2023 tarihinde 35,22 – 35,30 TL fiyat aralığından (ortalama 35,2598 TL) 37.980 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERTU payları 1.129.634 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,1724)

MPARK:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 18.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 119,00 TL – 125,00 TL (ağırlıklı ortalama 122,87 TL) fiyat aralığından toplam 23.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 18.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.850.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,6575’e ulaşmıştır.

GLYHO:

262.136.788,-TL nominal değerli pay ile sermayesinin %68’ine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.’nin (“Consus Enerji”) sermayesinde sahibi olduğumuz toplam 20.636.788,-TL nominal değerli payların (çıkarılmış sermayeye oranı %5,35) satışı yabancı kurumsal yatırımcılara beher hisse başına 7.50TL satış fiyatı ile Borsa İstanbul’da özel emir ile bugün itibarıyla gerçekleşmiştir. Söz konusu işlem karşılığında toplam 154.775.910,-TL tahsil edilecektir. Söz konusu işlem Consus Enerji paylarının likiditesi ve halka açıklık oranını artırması amacıyla yapılmıştır. Takas İşlemi 22.08.2023 tarihinde gerçekleşecek olup, tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacaktır. İşlemin kapanışını takiben, Şirketimizin Consus Enerji’deki pay sahipliği oranı %62,6 olurken, Consus Enerj’nin halka açıklık oranı %37,34’e çıkacaktır.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ PAYLAR

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

AYEN / DOBUR:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AYEN.E ve DOBUR.E, payları 21/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

PAPIL:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PAPIL.E payında 21/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

CMENT:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CMENT.E payları 21/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

MARKA:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MARKA.E payı 21/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

AVHOL:

Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 21.08.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Karar 2023/49 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.

Temettü Takvimi

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir